Lyckat i Mariestad

Hur gick det till, och hur såg verktyget, frishyveln ut? En konvext svängd fris med fiberriktningen tvärs med den konvexa formen. Hur såg ramverkets profilhyvel ut för en hyvling i mot och sedan med fiberriktningen?

Förlaga och dörr från Ragvaldsgatan 20

Jag har inte heller hittat särskilt många välvda hyvlar för konvex hyvling, varken i litteratur, i hyvelsamlingar eller på nätet . De är mycket mer sällsynta och det finns betydligt fler korta, välvda och tydligt anpassade hyvlar för konkav form. Jag har ännu heller inte sett en profilhyvel ämnad för en konvex profil.

Är det möjligt att hyvla så fint och kontrollerat och få det så fint som på dessa fyllningar/speglar med en traditionell rak frishyvel och en rak ramverksprofilhyvel? Det blir ju en ostadig hyvling med en liten minimal anläggningsyta vid stålet. Behöver om så, en sådan rak hyvel ändå ha någon speciell egenskap? Ett justerbart anhåll eller kloss för att inte vippa? Vara extra kort?… Ett närliggande förskär till profilstålet på frishyveln bör vara en fördel. Går det att bara ställa stålet så fint att det går hyvla  jämt och kontrollerat utan att det kommer bli hackigt? Har det mest med erfarenhet och skicklighet att göra, eller finns det några mera trix…?

De hyvlar jag hittat med sula för en konvex hyvling har alla haft ett rakt lipat stål för en konvex plan yta utan profil som går att vända i två riktningar. Med dessa profiler blir hyvlingen möjlig i en riktning. På det konvexa ramverket går hyvlingen först uppför emot fiberriktningen till nerför med fiberriktningen. På fyllningen blir det ju konvext på tvärs med fiberriktningen.

Det är ju faktiskt möjligt att hyvla konvext med en rak hyvel (åtminstone i teorin…), bara att det blir en minimal anläggningsyta på ämnet…

Förlaga konvex fyllning med fris. Under det ett konvext frishyvlingsförsök.

Jag tänker att det är samma frishyvel för både den konvexa som till den raka profilen på konvexa fyllningens fyra sidor, och samma profilhyvel till de fyra delarna i ramverket, de båda svängda och de raka delarna. Men att dessa verktyg kanske kan ha haft något slags anhåll eller kloss som går att justera efter radien för att inte hyveln skall vippa och hacka. I mina försök hittills med några olika hyvlar jag gjort tester med har jag fått ett hackigt, ojämnt och inte riktigt ett tillfredsställande resultat.

Ett nära gott och bra resultat med yterligare en frishyvel. Denna utan ett förskär.

Det är ju inte heller svårare fibrer tvärs på en konvex eller konkav fyllning än vad det är på en plan fyllning. Det är formen som ställer kravet på verktyg och inte minst hanteringen av detta. Fibrerna är lika mycket tvärs!

Pågående hyveltillverkning.

På Ragvaldsgatan 20 fanns det ett skåp i var hörn av salen. Varje skåp hade fyra välvda dörrar med fyllningar med konvex fris i överkant och underkant. Det blir 32st konvexa friser och lika många konvexa ramverksprofiler som snickaren har gjort bara här! Vid tiden för tillverkningen kring mitten av 1700-talet , var dessa metoder med all säkert vedertagna för detta skrås hantverkare.

Ramverksprofilhyvel med brant ställt stål
Ramverksprofilerad sula, stål och ca 1mm spånöppning.

Jag har kopierat profilerna från förlagan och tillverkat profilerade hyvelstål från skrotade hyvlar men sparade gamla stål. Stockarna gör jag i torr björk i lämplig dimension som jag har haft liggande. Dessa ämnen maskinarbetas och jag väljer modeller som är ganska enkla att göra med de idéer jag har. Jag vet ju inte vad resultat det skall kunna bli? Ramverkshyveln med rak stock får en ca 65 graders brant lutning för profilstålet och kommer då bli något lite tyngre att hyvla med. Jag har minimerat spånöppningen som blir ca 1mm, detta då den ska skära av fibrer delvis i motträ.

Blivande Frishyvel av Krenov modell

Frishyveln får ett snedställt 45 graders lutande stål, mått med vinklar efter en befintlig bra frishyvel. Förskäret fäller jag in med ett ganska litet mellanrum på ca 22mm.

Funderingar kring anhåll eller kloss till följare av radie.

Jag har funderat kring justerbart anhåll eller kloss att ta till för den konvexa radien på de hyvlar jag har på gång att tillverka. Det är inget jag sett på annat en på hyvlar för plana ytor, konvexa eller konkava. Men det är något som skulle vara ganska lätt att testa. Det bör bli bättre stöd för en jämnare gång då tänker jag så länge stödet är kvar på ämnet.

2 dagars mini workshop i Mariestad

Litteratur utan svar på dessa frågor
Inte heller här fanns så mycket kring de konvexa frågorna.

Nu i  mån- och tisdags hade jag har engagerat Tomas Karlsson och Patrik Jarefjäll i en workshop kring dessa konvexa profiler. Båda är lärare på Institutionen för kulturvård på Göteborgs universitet i Mariestad. Jag försökte få med även Roald Renmælmo i denna lilla mini samling, det krocka dock för honom med annat arbete. Med utgångspunkt från mina 1700-tals dörrar och dess profiler har vi nu dykt ytterligare en bit på djupet. Jag presenterar mitt gästhantverkareprojekt och de frågor jag stött på. Vi stöter och blöter de tankar jag har med mig. Vi finner inte heller nu något i den här tillgängliga litteraturen som beskriver verktyg för denna typ av konvexa snickerier.

Diderot, Konvext ramverkssnikeri.
Bildtext till plansch i Diderot

Det talar för att verktygen kanske inte skiljer ut sig särskilt mycket från de för tillverkning av raka profiler, men så som det gör när är konkava.

Med frishyveln jag har med mig, har jag hunnit och gjort ett litet inte riktigt lyckat eller godkänt test med. Sedan har jag gått på denna hyvel igen och stämt ur i hyvelns främre del för en justerbar kloss att kunna följa den konvexa radien med. Med ungefär så långt kommet och inget mer hunnit att testa möter jag upp Tomas och Patrik i Mariestad med mina två, fris-och ramverksprofilhyvelämnen. Till det har jag förberett med limmade ramverk-och fyllningsämnen att testa på. De fyra dörrarna som bildar det kompletta originalskåpets dörrar och en verktygskista för ändamålet följer också med.

Finjusterningar av sulan på ramverksprofilshyveln.                      Foto: Patrik Jarefjäll

Det återstår lite finlir med sulan på ramverksprofilshyveln som jag gör med ett par ”Hollow & Rounds”hyvlar, samt en sims- och en ställbar sims & falshyvel.

Ramverksprofil hyvlad i motträ.
Fungerande hyvel med resultat och originalet att jämföra med.

Med nybrynt stål och efter ytterligare några gångers lite fint justerande av den profilerade sulan testar jag nu på ett konvext ramverksämne. Med fint och försiktigt ställd avverkning hyvlar jag sedan fram en med mycket lyckat resultat, en konvex ramverksprofil. Hyveln fungerar suveränt! Inget anhåll eller kloss för radien behövs! Jag pressar ganska hårt och följer ändå ganska lätt med i välvningen. Ramverksämnet sitter och sticker tillräckligt långt ut i från bänkhakarna att jag kan hyvla profilen utanför själva bänken. Lämplig modell hyvelbänk för dessa snickerier är ett annat kapitel, men bänk med öppen framtång har fördelar i vissa moment.

Frishyveln: Mitt stål jag valt är brett gör en fris som kommer bli ca 50mm, ca 8mm bredare än origonalfyllningens fris på 42mm. Med att också valt att göra en hyvel av Krenovtyp, utan kindbackar har gjort att jag plusat på också sidornas tjocklek som vidare gör hyveln ytterligare bredare till en bredd av 76mm. Den har då blivit lite extra stor o klumpig och lite obekväm för händerna. Dessutom har jag inte fasat eller rundat av den mer en bara baktill.

Pågående forskning kring konvexa profiler. Tomas Karlsson och Patrik Jarefjäll

Tomas och Patrik gör justeringarna som vi enats om på denna frishyvel, bl.a. att ta av 3mm på var sida, den blir då 70mm bred i stället. Finjusteringar görs av sulan samt en bryning av stålet. Sidoanhållets djup tas ner till hälften på då 10mm som då kortar anläggningssträckan vid den konvexa hyvlingen, men den blir bara ett par cm kortare än själva hyvelns längd. Med att justeringar blivit gjorda och kanterna fasats så har frishyveln blivit bra mycket bekvämare att greppa om.

Konvex frishyvling med följare.                                                                        Foto: Patrik Jarefjäll

Så dags för ny test på konvext fyllningsämne med den justerade Frishyveln. Med mitt infällda stöd för att följa radien går min hyvling mycket jämnare. Utan detta blir det betydligt svårare för mig och jag lämnar något hakigt resultat.

Konvex frishyvlare (utan följare), Patrik Jarefjäll.
Lyckad frishyvling gjord av Patrik.

Patrik testar och hittar på ett par tag tekniken! Han fixar denna tvärs fibrerna, konvexa frishyvling utan stödet för välvningen. Med ett perfekt och fantastiskt bra resultat kan han nu lägga till ”konvex frishyvlare” i sin CV!

Det fungerar alltså, och inget stöd behövs! Jag har för min del nu att jobba lite mer med att hitta denna teknik och få den i kroppen. Vi stannade här, vid Patriks resultat och framgång för en summering och avslut av dessa två dagar. Dessa hyvlar fungerar nu för att ta fram konvexa ramverksprofiler och att hyvla en konvex fris.

Vi har också haft diskussion om flera olika delar i detta. Så som det blir kring detta uppdrag med att ge sig på och försöka hyvla konvexa profiler. När det inte heller varit en metod som vad jag/vi sökt e kring, funnit detta dokumenterat. Men med originalen så finns ändå dessa som bevis på att detta var vad något man kunde och gjorde, och nu vi har verktyg, metod och resultat!

Några ytterligare tankar som kommit på tal. Frishyvelns ståls snedställnings vinkel: Hur denna vinkels grader möjligen påverkar vid en konvex hyvling, en fråga som kvarstår. Slitaget: Kanske lämpligt att som använda ett hårdare och slitstarkare träslag en björk för livslängden på stocken. Detta för att vid konvex hyvling blir på en rak stock allt tryck och slitage rum på en liten yta kring stålet och spånöppningen, som troligen kommer gröpa ur stocken kring stålet så småningom. Eniga är vi om att lämpligt är att grovavverka med liten skrubbhyvel för att spara frishyvelns skärpa då här är mycket material att ta bort.

 

 

Annons

Svängda dörrar på Gunnebo slott samt en och annan hyvel i Derome.

På måndagen den 20 februari var jag till Gunnebo slott och tittade på svängda dörrar mm och för ett spännande och fint möte med snickaren Andreas Bergerson.

Andreas Bergerson framför nyrestaurerad fasad på Gunnebo slott

På Gunnebo Slott pågick också nu arbete med panelen efter det att den i stora delar rötskadade timmerstommen bytts ut och reparerats, ett stort och fint arbete med fasaden. Detta görs bl.a. efter gamla panel förlagor som nu också handhyvlats och i mötet ytterhörn geras  på lika vis som denna tidigare.

Gerat ytterhörn

Här finns ju också dessa svängda dörrar var av en är en blinddörr, men som går att syna på baksidan om man går runt och tittar in i en garderob.

Detta är den gångbara dörren, en svängd halvfransk dörr.   Bild. Stefan Günther
Gunnebo slotts öppningsbara välvda dörr

Fast att jag i vetskap om att dessa välvda halvfranska ramverksdörrar på Gunnebo har sin  finsida på den konkava sidan och ett enkelt ramverk på den konvexa.  Så var jag intresserad av att hälsa på och träffa  Andreas Bergerson och att titta på dessa dörrar lite närmare. Det var dock omöjligt att se hur de svängda ramveksdelarna är uppbyggda med de lager av färg. Här skulle jag vilja skrapa lite kan jag väl säga. Är Gunnebo slotts dörrar lika med mina välvda dörrramverk från Ragvaldsgatan och som de svängda fönsternischramverken på Tottieska gården på Skansen…? Dessa framställda i utsågade bågar och sedan sammanlimmade till svängda ramverksämnen.

På Gunnebo slott finns förutom dörrarna också en hel del andra svängda snickerier, lunett fönster, svängda spröjs, möbler… Men det är ju målade snickerier och lite svårt se allt man önskar.

Möbel på Gunnebo slott

Ytterligare så på Gunnebo pågår ju det spännande projekt med återuppförandet av orangeriet efter fantastiska originalritningar från 1700-talet.

Murad välvd och svängd byggnadskonst i Orangeriet

Jag blev inte så mycket klokare på de svängda snickerierna här på Gunnebo Slott. Men mycket trevligt gjorde Andreas mig sällskap på tisdagen till Derome Trä och Nstalgimuseum. Grundaren av museet, Erling Andersson gav oss en fantastisk visning och oförglömlig dag att minnas. Här finns mängder av träverktyg och gamla maskiner och även en heldel var verktyg och maskiner jag inte visste att dom ens fanns.

Erling Andersson på sitt Derome trä och nostalgimuseum.

De först svängda hyvlarna dök upp redan i disken vid entrén och var nog det mest intressanta för mitt nu aktuella projekt.

Hyvel nr 1 och 2 påminner om hyvlar jag bekantade mig med vid en ”Hantverkare samling” på Sverresborg Trøndelag Folkemuseum i Trondheim 2015

Övre hyveln är  Roald Renmælmos ett fynd och den nedre hyveln är  Hans W Høgnes fynd från en vagnsmakares vektygssamling.

I Derome samlingen fann jag också denna rara lilla hyvel

Derome. Kort och konkavt sula

Undersidan/sulan på den samma.

Undersidan metallsulad

Mitt ett aktionsfynd i december 2015

Mitt hyvelfynd med metallsula och för svängd hyvling.   Bild säljaren.

Denna hyvel nedan har den sällsynt förekommande välvda sulan för konvex hyvling. Just denna modell av hyvel med utsågat grepp har jag stött på tidigare… Också då var det en hyvel som inte hade särskilt stort slitage. Jag tänker också att den är kanske gjord för en specifik tillverkning…?

Hyvel på Derome med sällsynt förekommande välvning

Den är också tillverkad senare i tid en mina 1700-tals dörrar.

Hyvelmodell för konvex form att göra på vad då…. ?

Tack för fint mottagande!

Studier och ett första försök

 

De svängda ramverksstyckena på dörrarna från Ragvaldgatan består av två sammanlimmade sågade bågar för den önskade bredden på ca 90mm.

img_2854
Limmat bågämne på yttersidan i ramverket

Den trasiga dörren som jag skrapat utsidan på hade också en nu synlig limning på den yttre bågen på båda sidor (en uppbyggnad lika de svängda ramverk och så som det är gjort i fönsternischerna på Tottieska gården), men jag ser ingen sådan limskarv på innerbågen med profil och notspår emot fyllningen. Limningen är också förskjuten åt ett och samma håll på båda ramverksdelarna i framställningen av ramverket…

img_3063
Yttre bågen med limskarv straxt intill tappskuldran

Tomas Karlsson lärare i snickeri vid Bygghantverksprogrammet vid Institutionen för kulturvård – Mariestad, Göteborgs universitet är också min handledare i gästhantverkareprojektet, hälsade på och stämde av. Jag tog då upp mina ovan nämnda teorier med limningar av bågar från att hittat dessa i den första dörren. Det visa sig att det bara var i just denna, min första skrapade dörr som jag kunde hitta den dubbellimmade bågen. Troligt är att furuämnet haft en bra bredd att många bågar kunnat tas ut utan att hamna synligt med den limmskarven. Den kan möjligen också hamna utanför och i tapparna. Jag fick själv inte fler än två bågar som skulle ge en sådan här synlig skarv och ur ett sådant ämne på ca 9″ som räckte till sju bågar, (dessa av mig säkert övergovt sågade på 30-34mm. Färdighyvlat mått håller ca 1″ tjockt. Jag omprövar nu lite limningsteorier.

img_1008
Insidan lite aning mindre noga. Jag gissar på mycket nätt och nära färdigt mått för sågade bågar att det inte här riktigt räckte till att hyvla ut helt efter limningen.
img_2896
Detalj

Tillsammans med Tomas blev också ett första försök att hyvla en ramverksprofil konvext på båge. Detta test blir med en av Ramon Persson tillverkad profilhyvel med vanlig rak sula och stålet ställt i 50 graders vinkel.

img_3076
En av Ramon Persson tillverkad profilhyvel

Försöket görs med nybrynt egg,  försiktighet med minsta möjliga ställt stål för en varsam avverkning.

img_1222
Ett första försök att hyvla en konvex profil på en båge
img_1221
Resultatet i ett första försök får inte godkänt.

 

En ny svängd fortsättning

Det blir en fortsättning kring svängda profiler och svängda inredningssnickerier. Också denna gång är det med ett nytt Gästhantverkareprojekt från Hantverkslaboratoriet Göteborgs Universitet. Dock har jag detta nya projekt själv och inte kopplat till Skansen. Projektet, ”Att hyvla svängt – konvexa profiler” är en fortsättning och fördjupning av det tidigare gästhantverkareprojektet ”Svängda profiler”. Med bl.a. denna blogg kommer jag låta mitt pågående arbete synas.

Att igen få möjligheten forska i mera svängda snickerier och göra försök med att hitta en möjlig tillverkningsmetod är mycket skoj. Arbetet för mig den här gången finns i en f.d. fast inredning med  svängda skåpsdörrar tillverkade i 1700-talets andra hälft. Dörrarna kommer från en fastighet på Ragvaldsgatan 20, Kvarteret Östergötland i Stockholm som märktes upp plockades ner av Stockholms Stadsmuseum i mitten av 1930-talet.

Kvarteret Östergötland A, nya serien, sid. 052
Ragvaldsgatan 20, 1936. Bild Stockholmskällan

Från gården

GRÅARK Kvarteret Östergötland A, sid. 030 Stadsmuseet i Stockholm
Ragvaldsgatan 20, Ingång från gården 1936. Bild Stockholmskällan

Dessa dörrar i furu är fint arbetat snickeri och samtida med snickerierna på Tottieska Gården på Skansen. Dessa fasta skåp med ett lägre underskåp och ett högre men smalare överskåp från golv till taklist har suttit i rummet ”Salens” alla fyra hörn med fyra st. dörrar i vardera skåp.

GRÅARK Kvarteret Östergötland A, sid. 041 Stadsmuseet i Stockholm
Ragvaldsgatan 20 1936. Bild/Gråark Stockholmskällan

Jag har hälften av dörrarna till antalet, fyra st. underskåpsdörrar och fyra till överskåpen. Ett hörn är komplett med 4st. dörrar lika märkta Pc1. Tre st. dörrar har märkning Pc och den sista till ett överskåp Pa1.

Åtta stycken svängda skåpsdörrar
Åtta stycken svängda skåpsdörrar från Ragvaldsgatan

Den konvexa utsidan är finsidan med en fris i fyllningen och profil i ramverket, insidan har en rundning på ramverket mot fyllningen.

fyra st dörrar till ett hörnskåp
Fyra st dörrar till ett av fyra hörnskåp, in och utsidor

En dörr är trasig men lagad någon gång… Kanske gick den sönder redan i en olycka i tillverkningen eller i montaget?

img_2831
Skåpsdörr märkt Pc1, den undre högra dörren har har tappar som gått av.

Jag har skrapat lite färg på den trasiga luckan… Bågar limmade samman till ämnen för svängt ramverk, (lika med Totties fönsternischramverk). Fyllningen är också limmad, av två ämnen på denna dörr.

Arrangerade dörrar underskåp
Arrangerade dörrar för underskåpet

En limmvagga kanske man kan kalla detta…

img_2884-kopia
Roubo 1769. Beskrivning av en välvd limmning

Återkommer lite till Tottieska Gårdens utvecklingsprojekt med dess nya rum och med nya handgjorda snickerier, färdigmålat och med nytryckta sydda och spikade tapetserade väggar så tog resten vid med allt kring berättelse, inventarier, kläder etc… Tottieska Gården öppnar först 2018. Men några bilder kommer här straxt.

Svängt ramverk på plats.

Man kan nog konstatera att jag nog är bättre på att snickra än att blogga…

Vi jobbar på så mycket vi kan och orkar under tidspress då det magasinerade möblemanget snart anländer till huset. Men nu sitter det första delarna på plats.

Ramverk och foder i fönsternisch
Ramverk och foder i fönsternisch

Jag har fått till en hyvel som nu klarar göra profilen med tillräckligt gott resultat på det svängda delarna i ramverket.

image
Ulmiabänken är bra att spänna fast svängda ramverksämnen i

Hyveln har ca 65° vinkel på stålet och gjord med en kort och liten aning svängd sula. Jag klarar att med denna hyvel och i full koncentration göra den svängda profilen på ramverket. De sista 15-20cm i uppförsbacken på slutet av ämnet blir det lite urslag, men denna sista sträckan försvinner nästan sedan helt vid sammanfogningen.

image
Profilhyveln till de svängda ramverksdelarna med ca 65° vinkel på stålet

mötet i geringarna är i överlag ihopskurna

IMG_1733
Svängt ramverk med fyllning

Fyllningen är limmad med hudlimm plant av 6-7 ämnen  för att klara bredden med denna fiberriktning. Sedan hyvlas fyllningen ner till 10mm och blir följsam radien på ramverket. och kärnsidan blir baksidan

image
Fyllningen tas ner till en tjocklek av 10 mm

Grundmålat med oljefärg

IMG_1868
Grundmålad fönsternisch

Ännu ett fönster med sina snickerier är på gång till i som det kallas ”rummet öster om salen”.

IMG_1895
Fönstersnickerier, Rummet öster om salen

Anna Bladh har kommit och förstärker. Här jobbas med inpassning o montage.

IMG_1893
Anna Bladh, möbelsnickare och skicklig med rotting bland annat.

STORT TACK JIM!

Jim har fått och börjat nytt jobb. Det har varit kul, tryggt och fantastiskt bra och fått jobba tillsammans. Lycka till!

IMG_0959
Jim Strokirk Rogefeldt med ett stycke väggpanel

Karins loppisfynd

Min syster Karin på Gotland har ögon även lite för sin bror då hon sprang på några hyvlar på en loppis i Visby.

image
Mms från loppisen Katthemmet Foto: Karin Appelgren

Mest spännande var denna lite grova hyvel

image
Hyvel gjord i ett stycke plus en kil
image
Jag gissar på fruktträd, (äpple?) i stocken.
image
Yxad, sågad, borrad…
image
Lite framgång i bakgrunden med det svängda

Tack Arne för ett fint gästspel

Arne Nieland är en skicklig hantverkare bosatt på Eckerö, Åland som varitt och gästspelat sex veckor i snickeriprojektet på Tottieska gården . Jim Rogefeldt och Arne har bland annat tagit fram alla raka foder. Men nu är Arne hemma på Åland igen för att jobba där.

IMG_1567
Arne Nieland har gått Dacapo i Mariestad. Göteborgs Universitet Foto: Jim Rogefeldt 
IMG_1305
Jim och Arne i olika steg med var sitt foder
IMG_1458
Arne grov avverkar Foto: Jim Rogefeldt 
IMG_1394
Jim med sista profilhyveln Foto: Arne Nieland
IMG_1604
Hyvlarna Foto: Arne Nieland
IMG_1579
Ett antal meter foder

Samtidigt så är Philip Duniec klar med snart sista väggpanelen och det går nu riktigt fort. Ungefär en och en halv arbetsdag tror jag det tog för denna med dubbla fyllningar…

IMG_1322
Piliph och panelstycke med två fyllningar

Hopp till det svängda ramverket

Totties compr-5211
Svängt ramverk och förlaga på Totties Foto: Tomas Wiedershiem-Paul

Jag behöver ett svängt notspår i ramverket för fyllningen. 6mm brett och ca 15mm djupt. Roald Renmælmo har skickat mig 3st bilder på en krumm ploghyvel. Tor-Aage Heiberg har tagit bilderna på denna hyvel som kommer från en gammal snickarverkstad på en gård som heter Høgheim i Sokndal, området ligger lite söder från Trondheim.

Jag gissar och tycker mig kunna se på bilderna att på denna hyvel har stålet varit ställt i vinkeln ca 60° och blir då ganska trubbig… (stålet saknas på bilden).

Svängd hyvel från Roald
Krumm ploghyvel. Foto: Tor-Aage Heiberg
Svängd hyvel
Krumm ploghyvel. Foto: Tor-Aage Heiberg
Svängd nothyvel 3
Krumm ploghyvel. Foto: Tor-Aage Heiberg

Jag inspirerades av dessa bilder, tog ett skrotat hyvelstål som jag klöv ur ett 6mm brett nothyvels ämne. Oviss om funktionen lade jag inte ner tid på att också göra en krumm kropp/stock på min hyvel. Den är inte heller lika svängd som den Norska som är gjord för en ganska mycket mindre radie.

image
Svänd nothyvel med 6mm brett stål och för att hyvla ner till 15mm djupt notspår

Den svängda massiva fyllningen som sedan skall hållas på plats i notspåret är som tjockast ca 10mm på mitten. Det har en plan framsida, och sedan hyvlad tunn i kanten runt om på baksida för att passa i 6mm breda notspåret.

Min hyvel fick ca 62° vinkel för stålet

image
Svängd nothyvel med stålvinkeln på ca 62°
image
Denna svängda nothyvel visar sig fungera mycket bra…

Resultatet är jag mycket nöjd med

image
Denna lite fransiga kant tas lätt bort med ett puttshyveltag

Framstegen i Trondheim och fortsättningen på Skansen

Ok! Det var ett tag sedan.

En av erfarenheterna är.. med att vara på plats i Tottieska gården och arbetet med tillverkningen av snickerierna. Så är det lätt, bekvämt och nära till för att studera förlagor, ta mått mm. En annan erfarenhet är att det inte heller är så lätt med att stå mitt på plats. Då med att riktigt få till den obrutna, ostörda tid för fokus och koncentrationen som man behöver för detta slags arbete och uppgift.

Förlagan och Trondheim…

Foto: Tomas W-P
Svängt fönsterfoder med mycket profiler, försett med ramverk för spända tapeter Foto: Tomas Wiedersheim-Paul

Det var som sagt lite för kort om tid på Sverresborg för att hinna få göra ett helt ut riktigt och önskat försök av de olika hyvlarna. Hyvlar tillverkades med framtagna profiler efter förlagan och till den tänkta listen. Det hängde till stor del på den komplicerade och trilskande svängda nothyveln, denna nödvändiga hyvel för att kunna skapa de referenser för de olika profilhyvlarna

Hans
Hans W Høgnes och nothyveln som trilskas och vill inte gå riktigt som önskat i detta försöket.

Så det var hårt slit för Hans med stocken för att vi skulle försöka hinna göra test med de övriga hyvlarna.

Jag ordnade med ett stål från ett begagnat kluvet hyvelstål. Den vill ändå inte hinna fungera riktigt hela vägen som önskat på Sverre borg.

IMG_1101
En dag till skulle vi haft, eller hur Hans

På Skansen

Jag fortsatte sedan vidare med arbetet på denna nothyvel hemma på Skansen. Den har fått djupstopp och förskär på båda sidor om stålet, samt vingmuttrar.

image
Förskär och djupstopp

Det är ju inte en kopia på någon 1700-tals hyvel med galvad gängstång mm. men funktionen vill jag skall bli ungefär den samma.

Nothyvel
vingmutter underlättar

Nothyveln fick också försänkt bricka och mutter i anhållet, samt ett hål för att kunna skruva bort förskäret på insidan utan att ändra inställning på anhållet.

image
Försänkt bricka och mutter i anhållet och ett hål för skruvmejsel till förskär på insidan

Det vart i alla fall ett mindre försök på Sverresborg att hyvla en svängd profil med dessa två hyvlar som visade på ett lovande resultat…

DSC_0505 - Kopia
2st Hyvlar gjorda av Ole Jørgen Screiner och Olaf Piekarski

Till detta försök användes (bilden nedan), en rak nothyvel tillverkad av Jarle Hugstmyr. Denna var tillräckligt kort och försedd med så brett stål att den klarade denna stora radie. Den var också tillräckligt djupgående för referenshyvling till de två profilhyvlarna i bilden ovan

DSC_0506
Rak nothyvel gjord av Jarle Hugstmyr Foto: Jim S Rogefeldt

Fyra olika referenser behövs hyvlas med nothyveln för med denna tänkta metod att göra detta profilerade foder

Referenshyvling
Referenshyvlingsförsök på Skansen

Fyra stycken raka profilhyvlar men med kort sula tänkta till det svängda fodret

image
Hyvlar tillverkade av övre t v Olaf Piekarski, övre t h Ole Jørgen Screiner. Nedre t v Anne Mari Mehus, och nedre t h en av mig
image
alla fyra i ett försök men inte så mycket mot fiber… lovande 🙂

Samma bit som ovan fast bättre bild och bildskärpa

image
Lite skarpare bild

Här var svängda gruppen på Sverreborg

DSC_0449
Svängiga gruppen, Olaf, Anne Mari, Ole, jag och Hans Foto. Jim S Rogefeldt