Utvecklingsprojekt Tottieska gården, Skansen

Tottieska gården är stenhuset i Skansenstaden. Huset rymmer några fantastiska rumsinredningar som skapades på 1770-talet. Handelsmannen Charles Tottie och hans fru Maria Arfwedsson byggde sin malmgård på Södermalm i Stockholm. När huset skulle rivas i början på 1930-talet skänktes byggnadsdelar och inredningar till Nordiska museet under förutsättning att de skulle visas på Skansen.

Det speciella med huset är matsalen och förmaket på bottenvåningen med helboaserade väggar i ceder och cuba-mahogny, samt salen och kafferummet med bröstningspanel och snickerier också utförda i cederträ. De övriga rummen hade träinredningar av fura, som bemålats. Allt snickeri är utfört med en oerhörd kvalitet. Inredningarna speglar den internationella mix som utgjordes av ägaren Charles Totties engelska påbrå, de franska och västindiska influenser han fått genom sin handelsverksamhet och den samtida högklassiga svenska inredningsstilen på 1770-talet. Allt utfört med en enorm skicklighet i komposititon och hantverk.

MA_2009_00763 förmakMA_2009_00865 sal 

2010 fick Skansen beskedet att endast 5 personer, inkl pedagog, fick vistas på övervåningen. Det fanns bara en väg ut. Brandkontoret, det brandförsäkringsbolag som Charles Tottie var med och grundade, skänkte pengar för att huset skulle kunna flyttas till Skansen på 1930-talet och har faddrat för huset sedan dess. 2011 skänkte Brandkontoret återigen Skansen en gåva för att möjliggöra en ny utrymningsväg, genomföra en översyn av el-, vvs- och värmesystem, rengöra och konservera originalinredningen samt påbörja en nyinredning av några intilliggande rum som tidigare fungerat som utställningsrum och förråd på Tottieska gården.

När Skansen tar sig an en befintlig kulturhistorisk miljö för att utveckla den ser vi över miljön i sin helhet, vilka berättelser om dåtiden kan och vill vi att våra gäster ska möta, som kan ge perspektiv på samtiden o framtiden? Hur trovärdig är miljön för den tid och sociala klass som vi vill berätta om? De berättelser våra gäster möter ska ha människan i centrum, miljöerna ska vara trovärdiga och berättelserna ska vara angelägna för oss idag.

Skansen har också ett uppdrag att arbeta med det immateriella kulturarvet. För att skapa trovärdiga miljöer krävs ett hantverkskunnande hos dem som ska tillverka inredningarna. Genom att man som hantverkare på Skansen ges möjlighet att utföra arbetet med handverktyg, så som man skulle ha gjort då, bevaras och utvecklas hantverkskunnandet. Vi har också möjlighet att skapa kurser och andra utåtriktade folkbildande aktiviteter med utgångspunkt i hantverket. Med anledning av det valde vi att nytillverka snickerierna till de intilliggande rummen med handverktyg.

Marianne Strandin

Annons

En reaktion till “Utvecklingsprojekt Tottieska gården, Skansen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s